• Latviešu valoda
  • English
  • Lietuviškai
  • Français
  • Deutsch

RAKSTS “Saules koks”

Pagātnes, tagadnes un nākotnes izpratnes simbols. Mūsu senču, mūsu pašu un mūsu bērnu zināšanas. Šis jaunais zariņš ir tikko sācis augt. Tradicionāla latviešu rakstu zīme, kas ir daļa no rūpīgi aizsargātas kultūras tradīcijas. Simbols sastopams arī ziemeļu un rietumslāvu kultūrās.